Citadel

Ogłoszenie w sprawie połączenia spółek

19 października 2022 r.


Zarząd Fortress Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (Spółki Przejmującej) oraz Zarząd Citadel Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (Spółki Przejmowanej) zawiadamiają, iż wymienione Spółki zamierzają się połączyć.


Tekst OGŁOSZENIA W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK >>


Wykonując wymogi przewidziane w art. 500 § 2₁ k.s.h. udostępniamy poniżej dokumenty dotyczące połączenia, w tym uzgodniony przez spółki Plan połączenia:


  1. Plan połączenia spółek >>
  2. Uchwała Zarządu Spółki Przejmowanej >>


Dane spółki:

 

CITADEL Sp. z o.o.

al. Walentego Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
NIP: 9542750386 | Regon: 243670324 | KRS: 0000524423 | Kapitał zakładowy: 3.570.000 PLN

tel. 32 604 56 41